Ταυτότητα

Ποιοι είμαστε

Aenean dolor quam

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ιδρύθηκε το 1996, με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 149 (ΦΕΚ 10 Ιουνίου 1996, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 111). Το Εργαστήριο, σύμφωνα και προς το καταστατικό του, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Θεωρία και Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών και των προϊόντων τους, Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Πρακτικών στην Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. με Νέες Τεχνολογίες και Ηλεκτρονική Επεξεργασία της Πληροφορίας και Διαχείρισή της σε Διεθνή Δίκτυα και ανήκει στον Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας. Το Εργαστήριο προσφέρει διαρκή σύνδεση με το Διαδίκτυο και υποστηρίζει την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, την έρευνα στον τομέα των Nέων Tεχνολογιών με έμφαση στην εφαρμογή τους στον ευρύτερο χώρο της Eπικοινωνίας, καθώς και τη διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικών με την επεξεργασία κειμένου, την ηλεκτρονική διαχείριση εντύπου, την οπτική επικοινωνία και την δημοσιογραφική έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων (Computer Assisted Research and Reporting). Το Εργαστήριο στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στον 2ο όροφο του Κτηρίου της Οδού Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα..

Το έργο μας

Το Εργαστήριο, σύμφωνα και προς το καταστατικό του, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Θεωρία και Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών και των προϊόντων τους, Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Πρακτικών στην Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. με Νέες Τεχνολογίες και Επεξεργασία της Πληροφορίας και Διαχείρισή της σε Διεθνή Δίκτυα και ανήκει στον Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας.

Το Εργαστήριο προσφέρει διαρκή σύνδεση με το Διαδίκτυο και υποστηρίζει την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, την έρευνα στον τομέα των Nέων Tεχνολογιών με έμφαση στην εφαρμογή τους στον ευρύτερο χώρο της Eπικοινωνίας, καθώς και τη διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικών με την επεξεργασία κειμένου, την ηλεκτρονική διαχείριση εντύπου, την οπτική επικοινωνία και την δημοσιογραφική έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων (Computer Assisted Research and Reporting).