Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Επικοινωνιακές Διαστάσεις του Νέου Τεχνολογικού Περιβάλλοντος

Διδάσκων: Μιχάλης Μεϊμάρης, Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: mmeimaris[at]media.uoa.gr Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η γνωριμία των φοιτητών/φοιτητριών με ...
Περισσότερα

Συμμετοχική Ψηφιακή Επικοινωνία και Διακυβέρνηση

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos Γραφείο: Σοφοκλέους 1, γραφείο 204 ...
Περισσότερα

Εξατομικευμένα Περιβάλλοντα Επικοινωνίας και Εξόρυξης Πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Διδάσκων: Κω/νος Μουρλάς, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: mourlas[at]media.uoa.gr Το περιεχόμενο στο διαδίκτυο όπως και σε κάθε ...
Περισσότερα

Περιβάλλοντα Επικοινωνίας στο Φυσικό και στον Ψηφιακό Κόσμο

Διδάσκων: Δημήτριος Χαρίτος, Επικ. Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: vedesign[at]otenet.gr Τα φυσικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο των οποίων εκτυλίσσεται ...
Περισσότερα

Μεθοδολογία Σχεδιασμού Αλληλεπιδραστικών Συστημάτων

Διδάσκων: Κω/νος Μουρλάς, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: mourlas[at]media.uoa.gr Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία χρηστοκεντρικού ...
Περισσότερα