Μέλη ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Μουρλάς

Κωνσταντίνος Μουρλάς

Διευθυντής NTLab, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτρης Γκούσκος

Δημήτρης Γκούσκος

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μιχάλης Μεϊμάρης

Μιχάλης Μεϊμάρης

Ομότιμος Καθηγητής

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημήτρης Χαρίτος

Δημήτρης Χαρίτος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών