Προπτυχιακά Μαθήματα

Αξιολόγηση και Διοίκηση Υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA248 Στόχοι του Μαθήματος Στόχος του μαθήματος ...
Περισσότερα

Επικοινωνιακές Διαστάσεις Ψηφιακών Παιχνιδιών

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA249 Στόχοι του Μαθήματος Στόχος του μαθήματος ...
Περισσότερα

Νέες Πρακτικές Διαχείρισης Υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA251 Στόχοι του Μαθήματος Στόχος του μαθήματος ...
Περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA247 Στόχοι του Μαθήματος Στόχος του μαθήματος ...
Περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA246 Στόχοι του Μαθήματος Στόχος του μαθήματος ...
Περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών Επικοινωνιακού Σκοπού

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA250 Στόχοι του Μαθήματος Στόχος του μαθήματος ...
Περισσότερα

Διαχείριση Περιεχομένου στο Διαδίκτυο

Μάθημα που ανήκει στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και δεν είναι πλέον ενεργό. Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ...
Περισσότερα

Παίγνια Ψηφιακής Επικοινωνίας

Μάθημα που ανήκει στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και δεν είναι πλέον ενεργό. Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ...
Περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Μέσων και Πολυμέσων

Μάθημα που ανήκει στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και δεν είναι πλέον ενεργό. Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ...
Περισσότερα

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση της Ψηφιακής Επικοινωνίας

Μάθημα που ανήκει στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και δεν είναι πλέον ενεργό. Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ...
Περισσότερα