Διαχείριση Περιεχομένου στο Διαδίκτυο

Μάθημα που ανήκει στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και δεν είναι πλέον ενεργό.

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos

Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA151

 

Στόχοι του Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκομίσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές

 • γνωστικό υπόβαθρο εννοιών και θεωρίας
 • κατανόηση αρχών μεθοδολογίας και εφαρμογής
 • πρακτικές δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης
 • πρακτικές δεξιότητες συστηματικής παρουσίασης και συνθετικής αναφοράς

για τη διαχείριση συνεργατικά σχεδιαζόμενου και αναπτυσσόμενου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

 

Περιγραφή του Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου, μεθοδολογικών αρχών και τεχνολογικών εργαλείων για τη διαχείριση συνεργατικά σχεδιαζόμενου και αναπτυσσόμενου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδίδεται έμφαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργατικών εργαλείων (collaborative tools), συλλογικών μέσων (social media) και κοινωνικών δικτύων (social networks), ενώ η παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων στηρίζεται αφενός μεν σε βιβλιογραφικές προσεγγίσεις αφετέρου δε σε συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Ταυτόχρονα, αντικείμενο του μαθήματος δύναται να αποτελεί και η εκπόνηση από τους συμμετέχοντες φοιτητές με βάση τα παραπάνω εργασιών μελέτης βιβλιογραφίας, μελέτης περιπτώσεων ή/και δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών, όπως κατά περίπτωση κρίνεται περισσότερο πρόσφορο και μαθησιακά αποτελεσματικό.

 

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν θέματα όπως ενδεικτικά τα επόμενα:

 • σουίτα συνεργατικών εργαλείων google (google groups, docs, sites, add-ons κ.ά.)
 • ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, youtube κ.ά.)
 • ψηφιακά μέσα συνεργατικής δημιουργίας περιεχομένου στο διαδίκτυο (blogs, wikis, word/tag clouds κ.ά.)
 • ψηφιακά μέσα συνεργατικής διασύνδεσης περιεχομένου στο διαδίκτυο (concept maps, debate graphs κ.ά.)
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές σχεδιασμού συνεργατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές ανάπτυξης συνεργατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές διαχείρισης συνεργατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Η θεματολογία αυτή εξειδικεύεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα επιμέρους θέματα, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο ενδιαφέροντος του μαθήματος.

 

Bιβλιογραφία

Ως διδακτικά συγγράμματα του μαθήματος προτείνονται οι επόμενοι τίτλοι:

 • Άλλαξε τον Κόσμο. Μπορείς !

Tom Head | Εκδόσεις Δίαυλος, 2011

 • Social Media – Facebook Marketing

Διαμαντής Κιτρίδης | Εκδόσεις Πληθώρα, 2014

ενώ το υλικό μελέτης για το μάθημα δύναται να συμπληρώνεται με σημειώσεις του διδάσκοντα καθώς και με επιλεγμένη διεθνή επιστημονική αρθρογραφία προσβάσιμη μέσω της Βιβλιοθήκης του Τμήματος ΕΜΜΕ και των υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ταυτόχρονα, ως συμπληρωματική βιβλιογραφία μελέτης για το μάθημα προτείνονται οι επόμενοι τίτλοι (κατάλογος υπό εμπλουτισμό):

 • Personal Connections in the Digital Age

Nancy Baym | Polity, 2010

 • Content Nation: Surviving and Thriving as Social Media Changes Our Work, Our Lives, and Our Future

John Blossom | Wiley, 2009

 • Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations

Clay Shirky | Penguin Press, 2008

 • YouTube: Online Video and Participatory Culture

Jean Burgess et al | Polity Press, 2009

 • The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations

James Surowiecki | Anchor Publishers, 2004

 • Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything

Don Tapscott and Anthony Williams | Portfolio Hardcover, 2008

 

Hλεκτρονικό Eκπαιδευτικό Yλικό

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (οργανωτικά έγγραφα, σημειώσεις διδάσκοντα, εργασίες φοιτητών κ.λπ.) αναρτάται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα

http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA151

της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass) του ΕΚΠΑ.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube