Αξιολόγηση και Διοίκηση Υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos

Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA248

 

Στόχοι του Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκομίσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές

 • γνωστικό υπόβαθρο εννοιών και θεωρίας
 • κατανόηση αρχών μεθοδολογίας και εφαρμογής
 • πρακτικές δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης
 • πρακτικές δεξιότητες συστηματικής παρουσίασης και συνθετικής αναφοράς

για τη διοίκηση και την αξιολόγηση υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας.

 

Περιγραφή του Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι (α) η μελέτη εννοιών, θεωρητικού υποβάθρου, μεθοδολογικών αρχών, τρέχουσας στάθμης πρακτικής (state of the art) και επιμέρους πτυχών που διέπουν τη διοίκηση και την αξιολόγηση υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας και (β) η εκπόνηση από τους συμμετέχοντες φοιτητές ολοκληρωμένων εργασιών για την εφαρμογή των παραπάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η έμφαση αποδίδεται σε υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας στο διαδίκτυο, ενώ η μελέτη των επιμέρους θεμάτων στηρίζεται αφενός μεν σε βιβλιογραφικές προσεγγίσεις αφετέρου δε σε συγκεκριμένα παραδείγματα υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ως υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας εννοούνται υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω διαδικτύου βασισμένες σε φάσμα σύγχρονων ψηφιακών μέσων όπως συνεργατικό περιεχόμενο, συλλογικά μέσα, κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακά παιχνίδια, ψηφιακές αφηγήσεις, ανοικτά δεδομένα κ.ά.

 

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 • την μελέτη μεθοδολογικών αρχών και καλών πρακτικών διοίκησης υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας
 • την μελέτη μεθοδολογικών αρχών και καλών πρακτικών αξιολόγησης υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας
 • την εκπόνηση συνθετικής εργασίας με αντικείμενο (α) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας και εν συνεχεία (β) τη διοίκηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών αυτών.

 

Βιβλιογραφία

Αντί διδακτικών συγγραμμάτων, το υλικό μελέτης για το μάθημα στηρίζεται σε σημειώσεις του διδάσκοντα καθώς και σε επιλεγμένη διεθνή επιστημονική αρθρογραφία προσβάσιμη μέσω της Βιβλιοθήκης του Τμήματος ΕΜΜΕ και των υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ταυτόχρονα, ως συμπληρωματική βιβλιογραφία μελέτης για το μάθημα προτείνονται οι επόμενοι τίτλοι (κατάλογος υπό εμπλουτισμό):

 • Contemporary strategy analysis

Robert M. Grant | John Wiley & Sons, 2010

 • Strategy Safari: The Complete Guide Through the Wilds of Strategic Management

Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel | Prentice Hall, 2008

 • Groundswell: winning in a world transformed by social technologies

Charlene Li, Bernoff Josh | Harvard Business Review Press, 2011

 • Viral Loop: From Facebook to Twitter, How Today’s Smartest Businesses Grow Themselves

Adam L. Penenberg | Hyperion, 2009

 • The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success

Lon Safko | Wiley, 2012

 • The Art of Social Media: Power Tips for Power Users

Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick | Portfolio, 2014

 • Likeable Social Media, Revised and Expanded

Dave Kerpen et al | McGraw-Hill, 2015

 • Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity

Avinash Kaushik | Sybex, 2009

 • Google Analytics Demystified: A Hands-On Approach

Joel J Davis | CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014

 • Advanced Web Metrics with Google Analytics

Brian Clifton | Sybex, 2012

 • Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research

Jeff Sauro, James R Lewis | Morgan Kaufmann, 2012

 • UX for Lean Startups: Faster, Smarter User Experience Research and Design

Laura Klein | O’Reilly Media, 2013

 • Observing the User Experience, Second Edition: A Practitioner’s Guide to User Research

Elizabeth Goodman et al | Morgan Kaufmann, 2012

 

Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (οργανωτικά έγγραφα, σημειώσεις διδάσκοντα, εργασίες φοιτητών κ.λπ.) αναρτάται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα

http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA248

της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass) του ΕΚΠΑ.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube