Επικοινωνιακές Διαστάσεις Ψηφιακών Παιχνιδιών

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos

Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA249

 

Στόχοι του Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκομίσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές

 • γνωστικό υπόβαθρο εννοιών και θεωρίας
 • πρακτικές δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης
 • πρακτικές δεξιότητες συστηματικής παρουσίασης και συνθετικής αναφοράς

για τις επικοινωνιακές διαστάσεις, λειτουργίες και εφαρμογές των σύγχρονων ψηφιακών παιχνιδιών.

 

Περιγραφή του Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση εννοιών, θεωρητικού υποβάθρου, μεθοδολογικών αρχών, τρέχουσας στάθμης πρακτικής (state of the art) και επιμέρους πτυχών που διέπουν τις επικοινωνιακές διαστάσεις, λειτουργίες και εφαρμογές των σύγχρονων ψηφιακών παιχνιδιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδίδεται έμφαση σε ψηφιακά παιχνίδια που καλύπτουν ένα φάσμα από διαφορετικά γένη (game genres), ενώ η παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων στηρίζεται αφενός μεν σε βιβλιογραφικές προσεγγίσεις αφετέρου δε σε συγκεκριμένα παραδείγματα ψηφιακών παιχνιδιών από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Ταυτόχρονα, αντικείμενο του μαθήματος δύναται να αποτελεί και η εκπόνηση από τους συμμετέχοντες φοιτητές με βάση τα παραπάνω εργασιών μελέτης βιβλιογραφίας, μελέτης περιπτώσεων ή/και δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών, όπως κατά περίπτωση κρίνεται περισσότερο πρόσφορο και μαθησιακά αποτελεσματικό.

 

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν θέματα όπως ενδεικτικά τα επόμενα:

 • έννοια και ορισμοί του παιχνιδιού
 • χαρακτηριστικά και γένη των σύγχρονων ψηφιακών παιχνιδιών
 • επικοινωνιακές εφαρμογές των σύγχρονων ψηφιακών παιχνιδιών, παιχνίδια σοβαρού σκοπού
 • έννοια και διαστάσεις της διασκεδαστικότητας, έννοια και διαστάσεις της παικτικότητας
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές αξιολόγησης των επικοινωνιακών διαστάσεων ψηφιακών παιχνιδιών
 • μεθοδολογικές αρχές και καλές πρακτικές αξιοποίησης των επικοινωνιακών διαστάσεων ψηφιακών παιχνιδιών.

Η θεματολογία αυτή εξειδικεύεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα επιμέρους θέματα, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο ενδιαφέροντος του μαθήματος.

 

Βιβλιογραφία

Ως διδακτικά συγγράμματα του μαθήματος προτείνονται οι επόμενοι τίτλοι:

 • Παιδί και Ηλεκτρονικό Παιχνίδι

Ιωάννα Χρήστου | Εκδόσεις Ταξιδευτής, 2007

 • Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι

Mark Prensky | Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2009

ενώ το υλικό μελέτης για το μάθημα δύναται να συμπληρώνεται με σημειώσεις του διδάσκοντα καθώς και με επιλεγμένη διεθνή επιστημονική αρθρογραφία προσβάσιμη μέσω της Βιβλιοθήκης του Τμήματος ΕΜΜΕ και των υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ταυτόχρονα, ως συμπληρωματική βιβλιογραφία μελέτης για το μάθημα προτείνονται οι επόμενοι τίτλοι:

 • Ο άνθρωπος και το παιχνίδι (Homo Ludens)

Johan Huizinga | Γνώση, 1989

 • Τα παιγνίδια και οι άνθρωποι

Roger Caillois | Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2001

 • The Ambiguity of Play

Brian Sutton-Smith | Harvard University Press, 2001

 • An Introduction to Game Studies

Frans Mayra | Sage Publications, 2008

 • Handbook of computer game studies

Joost Raessens and Jeffrey Goldstein (eds) | MIT Press, 2005

 • Half-Real – video games between real rules and fictional worlds

Jesper Juul | MIT Press, 2005

 • From Barbie to Mortal Combat

Justine Cassell and Henry Jenkins | MIT Press, 1998

 • Gamers: Writers, Artists, and Programmers on the Pleasures of Pixels

Shanna Compton (ed) | Soft Skull Press, 2004

 • Play Between Worlds: Exploring Online Game Culture
 1. L. Taylor | MIT Press, 2009
 • Communities of Play: Emergent Cultures in Multiplayer Games and Virtual Worlds

Celia Pearce | MIT Press, 2011

 • The Functions of Role-Playing Games: How Participants Create Community, Solve Problems and Explore Identity

Sarah Lynne Bowman | McFarland, 2010

 • Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι – Αρχές, δυνατότητες και παραδείγματα εφαρμογής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Marc Prensky | Μ.Μεϊμάρης (Επιμ) | Μεταίχμιο, 2009

 • The Ecology of Games: Connecting Youth, Games, and Learning

Katie Salen (Ed) | MIT Press, 2007

 • What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy

James Paul Gee | Palgrave Macmillan, 2007

 

Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (οργανωτικά έγγραφα, σημειώσεις διδάσκοντα, εργασίες φοιτητών κ.λπ.) αναρτάται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα

http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA249

της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass) του ΕΚΠΑ.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube