Συμμετοχική Ψηφιακή Επικοινωνία και Διακυβέρνηση

Διδάσκων: Δρ. Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: gouscos[at]media.uoa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.media.uoa.gr/~gouscos

Γραφείο: Σοφοκλέους 1, γραφείο 204

Ώρες Φοιτητών: Παρασκευή 3.00-6.00 μμ, κατόπιν συνεννόησης μέσω email

Ιστοσελίδα eClass: http://eclass.uoa.gr/courses/MEDIA168

(κωδικός εγγραφής διαθέσιμος κατόπιν email στον διδάσκοντα)

Διδακτικές Ώρες: 3 διδακτικές ώρες την εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες: 10 πιστωτικές μονάδες ECTS

Διδακτική Υποστήριξη

Το μάθημα υποστηρίζεται διδακτικά από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ (NTLab, http://www.media.uoa.gr/ntlab) του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ και την ερευνητική ομάδα «Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή»

Αντικείμενο του Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου, μεθοδολογικών αρχών, τεχνολογικών εργαλείων και παραδειγματικών εφαρμογών για την συμμετοχική ψηφιακή επικοινωνία και διακυβέρνηση

έμφαση αποδίδεται

 • στην αξιοποίηση συλλογικών μέσων (social media) και εν γένει ψηφιακών μέσων (digital media) και ανοικτών δεδομένων (open data)
 • σε εφαρμογές ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-governance) για δημόσια θέματα εθνικού και καθημερινού ενδιαφέροντος (high, low politics)

Στόχος του Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

 • γνωστικό υπόβαθρο εννοιών και θεωρίας
 • πρακτικές δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης
 • πρακτικές δεξιότητες συστηματικής αναφοράς (reporting) της δουλειάς τους
  για δράσεις συμμετοχικής ψηφιακής επικοινωνίας και διακυβέρνησης

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν θέματα όπως ενδεικτικά τα επόμενα:

 • διαδίκτυο και δημοκρατική κοινωνία
 • συλλογικά μέσα και πολιτική
 • ανοικτή διακυβέρνηση
 • ανοικτά δημόσια δεδομένα
 • ηλεκτρονικά κοινοβούλια
 • οπτικοποίηση νομικής πληροφορίας
 • συμμετοχή και συλλογικά μέσα
 • αυτο-οργάνωση και συλλογικά μέσα

Η θεματολογία αυτή εξειδικεύεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα επιμέρους θέματα, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο ενδιαφέροντος του μαθήματος

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 • παρουσιάσεις θεωρίας
 • παρουσιάσεις προσκεκλημένων εισηγητών
 • μελέτη της προτεινόμενης βιβλιογραφίας
 • εργασίες τύπου Α (μελέτη και κριτική επεξεργασία βιβλιογραφίας)
 • εργασίες τύπου Β (μελέτη και κριτική επεξεργασία περιπτώσεων)

Eνδεικτική Βιβλιογραφία

Αντί διδακτικών συγγραμμάτων προτείνεται ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία η οποία καλύπτει τα θέματα ενδιαφέροντος του μαθήματος.

Ενδεικτικά αναφέρεται η επόμενη βιβλιογραφία :

 • Personal Connections in the Digital Age, Nancy Baym | Polity, 2010
 • Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations Clay Shirky | Penguin Press, 2008
 • Implementing and Managing eGovernment: An International Text, Richard Heeks | Sage Publications, 2005
 • Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful, Beth Simone Noveck | Brookings Institution Press, 2009
 • WikiLeaks – News in the Networked Era, Charlie Beckett | Polity Press, 2012
 • A Private Sphere – Democracy in a Digital Age, Zizi Papacharissi | Polity Press, 2010

Ώρες και Χώρος Πραγματοποίησης

Παρασκευή, ώρες 6.00-9.00

Αίθουσα Σοφοκλέους 202

Ωράριο Μαθήματος

Έναρξη και όριο προσέλευσης φοιτητών : 6.30

1ο μέρος : 6.30 – 7.45, διάλειμμα 15’, 2ο μέρος : 8.00 – 9.00

Όριο αποχώρησης : 8.45

Ημερολόγιο Συναντήσεων

M1 (εισαγωγική παρουσίαση)

M2 (παρουσίαση θεματικών ενοτήτων, πηγών και εργασιών)

M3, M4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9 (παρουσιάσεις θεματικών ενοτήτων)

M10, Μ11 (παρουσιάσεις εργασιών τύπου Α)

Μ12, Μ13 (παρουσιάσεις εργασιών τύπου Β)

Υποχρεωτική Παρακολούθηση

Οι παρουσίες είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίες και υποχρεωτικές, για λόγους παρακολούθησης και αξιολόγησης, σε όλες τις συναντήσεις του μαθήματος, με όριο 3 δικαιολογημένων απουσιών. Η κατοχύρωση της παρουσίας προκύπτει από την τήρηση των ορίων χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης.

Τρόπος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στηρίζεται

 • στην συμμετοχή στις συναντήσεις του μαθήματος
 • στην πραγματοποίηση των εργασιών τύπου Α
 • στην πραγματοποίηση των εργασιών τύπου Β

Εργασίες Τύπου Α (μελέτη βιβλιογραφίας)

Οι εργασίες τύπου Α έχουν ως αντικείμενο την μελέτη, σύνοψη και κριτική συζήτηση βιβλιογραφίας που έχει επιλεγεί από το υλικό μελέτης του μαθήματος και ευρύτερες πηγές.

Οι εργασίες τύπου Α είναι ατομικές, παρουσιάζονται από όλους τους φοιτητές σε προφορικές παρουσιάσεις  κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παραδίδονται (σε γραπτή αναφορά) κατά την εξέταση του μαθήματος στην Α’ ή στην Β’ εξεταστική περίοδο.

Εργασίες Τύπου Β (μελέτη περίπτωσης)

Οι εργασίες τύπου Β έχουν ως αντικείμενο την μελέτη, σύνοψη και κριτική συζήτηση περιπτώσεων που έχει επιλεγεί από το υλικό μελέτης του μαθήματος και ευρύτερες πηγές.

Οι εργασίες τύπου Β είναι ατομικές, παρουσιάζονται από όλους τους φοιτητές σε προφορικές παρουσιάσεις  κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παραδίδονται (σε γραπτή αναφορά) κατά την εξέταση του μαθήματος στην Α’ ή στην Β’ εξεταστική περίοδο.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα και Γνώσεις

Οι τεχνικές γνώσεις που προαπαιτούνται για τις δραστηριότητες του μαθήματος είναι η ευχέρεια χρήσης προσωπικού υπολογιστή, λογισμικού εφαρμογών (επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεων κ.λπ.) και πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Το υλικό αναφοράς και τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από τον διεθνή χώρο.

Η βιβλιογραφία μελέτης που προτείνεται στο πλαίσιο του μαθήματος είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ξενόγλωσση.

Συσχέτιση με Διπλωματικές Εργασίες

Το αντικείμενο του μαθήματος σχετίζεται με τα θέματα διπλωματικών εργασιών που ανακοινώνονται σε ετήσια βάση.

Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος (βαθμός 8+) προσμετράται θετικά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας.

Συσχέτιση με Συστατικές Επιστολές

Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος (βαθμός 8+) προσμετράται θετικά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για συστατική επιστολή.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube