1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

25-27 Νοεμβρίου 2021 To CHIGreece 2021 αποτελεί το πρώτο συνέδριο με θέμα την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Η/Υ και διοργανώνεται από την Ελληνική Ομάδα Εργασίας της ACM (Greek SIGCHI). Στο συνέδριο θα συμμετέχουν καταξιωμένοι Έλληνες και διεθνείς εισηγητές τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα Περισσότερα

Rubrics of Transformation

The symposium “Rubrics of Transformation” is organised by: * The Plannetary Collegium (University of Plymouth research group), initiated by the professor Roy Ascott. * The New Technologies Laboratory of the Dept. of Communication and Media Studies of the National and Περισσότερα